Indstil til INSPIRATIONSPRISEN

Indstil til INSPIRATIONSPRISEN

DU KAN NU INDSTILLE TIL INSPIRATIONSPRIS

Har din arbejdsplads gjort noget særligt for arbejdsmiljøet i år?

Hvis ja, så kan du indstille din arbejdsplads til Tvprisens nye pris, Inspirationsprisen, der hylder inspirerende tiltag, som forbedrer arbejdsmiljøet i den danske tv-branche. Inspirationsprisen er en helt ny pris, der uddeles til tv-branchens årlige prisuddeling Tvprisen. Det er Tvprisens executive udvalg og Film og TV gruppen i Dansk Journalistforbund, der har siftet Inspirationsprisen. Prisen skal hylde initiativer, som har forbedret arbejdsmiljøet i tv-branchen.

HVEM KAN INDSTILLE

Alle virksomheder og større afdelinger i tv-branchen kan indstille tiltag, der har været med til at forbedre enten det fysiske eller psykiske arbejdsmiljø på arbejdspladsen. Der er som bekendt mange forhold, der influerer arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Det kan således være alt fra tiltag, der forbedrer hvordan en arbejdsplads onboarder nye medarbejdere, hvordan arbejdspladsen i særlig grad understøtter diversitet, hvordan der kommunikeres internt, hvordan man sikrer medarbejdere på optagelse, hvordan man forebygger stress, overgreb el.lign.

Intet tiltag er for stort eller småt - så længe det har gjort en positiv forskel for medarbejderne på arbejdspladsen. For at kunne indstille til Tvprisens inspirationspris skal tiltaget være implementeret indenfor perioden den 21. september 2020 til og med den 30. september 2021.

SÅDAN INDSTILLER DU + KRITERIER

Det er gratis at indstille til Inspirationsprisen 2022. Du kan indstille tiltag til Inspirationsprisen til og med den 14. januar kl. 12.00 (ny deadline) til kommunikationsmedarbejder Louise Toft på ltn@pro-f.dk. For at kunne indstille til Inspirationsprisen, skal du være ansat på den pågældende arbejdsplads. Dvs. at både medarbejdere og chefer kan indstille. Derudover skal du have nok indsigt i tiltaget til at leve op til indstillingskriteriet: 

  • Alle, der indstiller, skal indsende en beskrivelse på max én A4-side beståede af en kort motivation, tiltagets formål, beskrivelse af tiltaget, implementeringen samt effekt & erfaring. Det er samtidig også muligt at vedhæfte en præsentation på max. fem slides som supplering til beskrivelsen, men det er ikke et krav.
  • Derudover skal der også vedhæftes et fællesfoto af medarbejderne i den respektive afdeling/virksomhed eller et andet foto, der repræsenterer tiltaget, og som må bruges på Tvprisens hjemmeside og sociale medier.

Vinderen af Inspirationsprisen 2022 afsløres sammen med de øvrige priser til Tvprisen den 26. marts 2022.

Har du spørgsmål vedrørende Inspirationsprisen, så er du velkommen til at sende en mail til Louise Toft på ltn@pro-f.dk.