ENG
NYHEDSBREV

INDSTILLING OG UPLOAD AF PROGRAMMER
Indstilling af programmer og personer til Tvprisen foregår online via følgende link: film.provector.dk
 

INDSTILLINGSKRITERIER Download kriterierne i en Pdf

 1. Programmerne skal være danskproducerede. Ved co-produktioner skal hovedproducenten være dansk.
 2. Programmerne skal være publiceret på en tv-station eller en streamingtjeneste, som er rettet mod det danske marked.
  Der kan ansøges om dispensation til indstilling af programmer, der er produceret til en streamingtjeneste, som er rettet mod et andet eller større marked end det danske, forudsat at programmerne er produceret af et professionelt produktionshold.
  NB. En streamingtjeneste defineres her som er en platform, hvor der udbydes en større variation af programmer og serier på tværs af genre, og hvor der som oftest skal betales abonnement for adgang til programmerne (SVOD).
 3. Programmer og værter kan indstilles af et produktionsselskab, en tv-station eller en streamingtjeneste, som er rettet mod det danske marked. Man kan ikke indstille som enkeltperson.
 4. Programmerne skal være vist/publiceret første gang i perioden 1. november 2017 til og med 30. oktober 2018.
 5. De indsendte programmer skal falde under en af Tvprisens foruddefinerede kategorier.
 6. Et program kan kun indstilles i én programkategori. Der skal kun indstilles 1 program pr. indstilling.
  Det er dog muligt at indstille et program til en programkategori fx Bedste reportageserie og derudover indstille programmet til følgende kategorier: Årets Nyskabelse, Bedste Indhold På Flere Platforme, Bedste Online Format og i Årets Vært.
 7. Det samme program kan ikke indstilles af både produktionsselskab og tv-station/streamingtjeneste. Produktionsselskaber og tv-stationer/streamingtjenester bedes koordinere deres indstillinger.

BEMÆRK: Tvprisen forbeholder sig retten til at re-kategorisere indstillinger.

Indstillingskriterierne for Tvprisen fastlægges af Tvprisens executive udvalg

3 INDSTILLINGS DEADLINES

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 16.00: Deadline for produktionsselskaber.
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 16.00: Deadline for tv-stationer/streamingtjenester
Tirsdag den 30. oktober 2018 kl. 16.00: Deadline for indstillinger til Årets Otto.

Ved deadline skal Tvprisen have modtaget betaling for indstillingen, og det pågældende program skal være indstillet og uploadet på Tvprisens indstillingssite. Vær opmærksom på, at der kan komme forsinkelse på upload de sidste timer op til deadline, fordi mange er i gang med at uploade programmer på samme tid. Vi anbefaler derfor, at indstillere går i gang i god tid.

For at indstille skal du først anmode om adgang til indstillingssitet. Herefter vil du modtage en mail med log in og password. Du kan ikke bruge din log in fra sidste år. Det anbefales at uploade i så høj opløsning som muligt i mp4/H.264 format - stort set alle andre formater understøttes dog. Filen må  max fylde 3 GB. Hvert enkelt program skal uploades, da det skal bruges til screening.

FOTO
Herudover skal der leveres et foto i .jpeg-format for hver indstilling. Fotoet skal være 960px*540px. Dette tilføjes i upload-proceduren. Fotoet vil blive brugt i forbindelse med offentliggørelse af vinderne og de nominerede.


FOR FØLGENDE KATEGORIER ER DER SÆRLIGE KRAV TIL UPLOAD:

Upload til kategorien Bedste Event

Der må max uploades én times materiale. Hvis der er tale om en tidsmæssig langstrakt event eller live-dækning, er det tilladt at redigere et sammendrag. Ved redigering af sammendrag gælder følgende regler:

• Der må på ingen måde ændres på eller redigeres i de eksisterende optagelser eller rækkefølgen af begivenhederne
• Der må ikke føjes nyt til, hverken video, lyd, grafik eller effekter
• Hver gang der klippes i programmet/optagelserne, skal det fremgå tydeligt ved f.eks. at skærmen går i sort, med en wipe eller en anden klar breaker


Upload til kategorien Bedste Indhold På Flere Platforme
• Indstil og upload program på Tvprisens indstillingssite
• Ud over at uploade programmet, skal indstiller sende en casebeskrivelse (max 200 ord) samt op til fem screendumps af content fra øvrige platforme. Dokumenterne må godt indholde links. Dokumenterne samles i en pdf og e-mailes til projektkoordinator Susanne B. Hodges: sh@pro-f.dk 

Tvprisen tillader sig at afvise indstillinger, hvor der ikke er indsendt casebeskrivelse og visuel dokumentation for content på flere platforme.
 

Upload til kategorien Bedste Online Format
• Indstil og upload program på Tvprisens indstillingssite
• Ud over at uploade programmet, skal indstiller sende en casebeskrivelse (max 200 ord) samt op til 5 screendumps som viser brug af forskellige online formidlings-  og fortællemæssige værktøjer fx brug af SoMe-platforme, memes, gif’er, thumbnails, grafikker osv. Dokumeneterne må godt indholde links. Dokumenterne samles i en pdf og e-mailes til projektkoordinator Susanne B. Hodges: sh@pro-f.dk 

Tvprisen tillader sig at afvise indstillinger, hvor der ikke er indsendt casebeskrivelse og visuel dokumentation.
 

BETALING
Der betales et ekspeditionsgebyr på 1499,00 kr. ekskl. moms pr. indstilling, dvs. pr. indstillet program og pr. indstillet person. Alle betalinger foregår online. Ekspeditionsgebyret refunderes ikke, når en indstilling er gennemført.

Årets Otto er en særpris og derfor vederlagsfri. Alle i tv-branchen kan indstille, og det gøres via en skriftligt begrundet indstilling. Send din indstilling til festivalsdirektør Mette Sig: mette@cphtvfestival.dk inden den 30. oktober.

Har du spørgsmål til Tvprisens regelsæt, kontakt projektkoordinator Susanne B. Hodges: susanne@pro-f.dk / Direkte 7020 5508 / Mobil 2647 9190

For teknisk support, kontakt Provector: info@provector.dk / 7021 0407.

OFFENTLIGGØRELSE AF DE NOMINEREDE TIL TVPRISEN

De nominerede forventes at blive offentliggjort i midten af december. Det sker via Tvprisens nyhedsbrev, hjemmeside og sociale medier. Repræsentanter for de nominerede programmer og personer vil blive kontaktet direkte og informeret om det videre forløb.

 

ARRANGØR

HOVEDSPONSORER

SPONSORER