Regler for nominering og valg af vindere

Regler for nominering og valg af vindere

Regler for nominering og valg af vindere

 

VALG AF FAGJURY OG INHBILITETSPRINCIPPER

Både de nominerede og vinderne af Tvprisen bliver fundet af fagjuryer, som består af professionelle, erfarne tv-folk og andre eksperter på området. Det er Tvprisens executive udvalg, der træffer beslutninger om Tvprisens regler og udpeger Tvprisens jurymedlemmer.

De respektive jurymedlemmer placeres i juryer, som de er specielt fagligt kompetente til at bedømme. For alle kategorier gælder det, at hvis et jurymedlem selv har produceret et eller flere af de indstillede programmer, så må vedkommende ikke stemme på det respektive program.

 

JURYPROCESSEN

Det er afgørende, at jurymedlemmerne ser alle tilmeldte programmer igennem, og derfor har Tvprisen over 20 juryer, der hver shortlister og kårer vinderne af en af Tvprisens kategorier. Juryerne offentliggøres, når alle vinderne er fundet.

Når tilmeldingsfristen er udløbet, gennemgås alle tilmeldingerne for at sikre, at de lever op til Tvprisens kriterier. Der foretages også et kategoritjek, hvilket kan medføre til re-kategoriseringer. Det betyder, at det vurderes, at et specifikt program passer bedre i en anden kategori. Skulle det ske kontaktes tilmelder direkte.

Så er det juryernes tur. Juryerne ser alle de tilmeldte programmer. Når juryen har set de tilmeldte programmer, stemmer de online på, hvilke programmer, de syntes skal nomineres til Tvprisen. Derefter afholdes der et møde via Zoom eller lignende platform med hver jury, hvor mulige vindere diskuteres. Efter mødet stemmer hvert enkelt jurymedlem online om, hvem de synes, er årets bedste. 

Antallet af nominerede differentieres i forhold til antal indstillinger i de respektive kategorier.

Generelle bedømmelseskriterier 

Juryerne skal vurdere de tilmeldte programmers kvaliteter ud fra følgende opstillede parametre:

• Idérigdom / Kreativitet / Opfindsomhed 
• Eksekvering / Production value / Kvalitet & Håndværk
• Tilrettelæggelse: grundighed, research, fodarbejde
• Historie fortælling / Dramaturgi
• Væsentligheds- og/eller underholdningsværdi

Bedømmelseskriterier specielt for værtskategorierne

• Kongruens /Formidling
• Ægte / Personlighed
• Troværdig / Seeren er tryg ved værten
• Viser overskud / Er nærværende
• Sikker eksekvering / Kan sit håndværk og genre


Alle overstående parametre skal i spil til jurymødet, som afholdes som et livemøde via Zoom. På mødet skal hvert medlem på skift argumentere for sine favoritters kvaliteter. Medlemmerne kan udfordre hinandens faglige synspunkter, men juryen skal dog ikke diskutere sig frem til enighed om valg af vinder. Afgørelsen træffes via endnu en online afstemning senest 24 timer efter jurymødet.


VALG AF SEERPRISEN & ÅRETS OTTO 

Seerprisen bliver afgjort via en seerafstemning foretaget af Megafon, mens shortlisting til Seerprisen foretages af Tvprisens executive udvalg.

Endeligt så træffer executive udvalget beslutnings om, hvem der skal modtaget æresprisen, Årets Otto, blandt alle indsendte forslag.