Regler for nominering og valg af vindere

Regler for nominering og valg af vindere

Regler for nominering og valg af vindere


Tvprisens 23 fagjuryer
Både de nominerede og vinderne af Tvprisen bliver fundet af fagjuryer, som består af professionelle, erfarne tv-folk og andre eksperter på området. Det er Copenhagen TV Festivals og Tvprisens executive udvalg træffer beslutninger om Tvprisens regler, og som udpeger Tvprisens jurymedlemmer. 
 
Det er afgørende, at jurymedlemmerne ser alle indstillede programmer igennem, derfor har Tvprisen ikke mindre end 23 juryer, der hver shortlister og kårer vinderne af en af Tvprisens kategorier. Juryerne offentliggøres i januar, når alle vinderne er fundet.
 
For at undgå inhabilitetsproblemstillinger placeres de udpegede jurymedlemmer i juryer, hvor de ikke har egne programmer indstillet, hvilket skal forstås således: 

  • Et jurymedlem må ikke have været direkte involveret i udvikling, produktionen eller redaktionen af et program, som vedkommende skal bedømme.
     
  • Et jurymedlem må ikke have haft ledelsesmæssig beslutningskraft over et program, som vedkommende skal bedømme. 
I forhold til jurysammensætningen betyder dette, at der er i juryerne er medlemmer, der ikke beskæftiger sig direkte med den type programmer, som de skal bedømme.
 
Et sidste kriterie for valg af jurymedlemmer er således, at de er fagligt kompetente og erfarne tv-folk, som vil være i stand til at vurdere andre type programmer end dem, som de selv primært beskæftiger sig med.
 
 
Juryproces og bedømmelseskriterier 
Juryerne får adgang til de indstillede programmer via Tvprisens online juryscreenings- og afstemningssite. Alle indstillede programmer gennemses, hvorefter der shortlistes online. Juryerne skal vurdere de indstilledes programmers kvaliteter ud fra følgende opstillede parametre:
 
Idérigdom / Kreativitet / Opfindsomhed 
Eksekvering / Production value / Kvalitet & Håndværk
Tilrettelæggelse: grundighed, research, fodarbejde
Historie fortælling / Dramaturgi
Underholdningsværdi / fastholdelsesgrad

De samme parametre skal i spil til jurymødet, som afholdes telefonisk. På mødet skal hvert medlem på skift argumentere for sine favoritters kvaliteter. Medlemmerne kan udfordre hinandens faglige synspunkter, men juryen skal dog ikke diskutere sig frem til enighed om valg af vinder. Afgørelsen træffes via endnu en online afstemning senest 24 timer efter jurymødet. 
 
Shortlisting og kåring af Seerprisen, Årets Værter og Årets Otto
Seerprisen bliver afgjort via en seerafstemning foretaget af Megafon, mens shortlisting til Seerprisen foretages af Tvprisens executive udvalg. 
 
Endeligt så træffer executive udvalget beslutnings om, hvem der skal modtaget æresprisen, Årets Otto, blandt alle indsendte forslag.